معنی و ترجمه کلمه زن سقراط به انگلیسی زن سقراط یعنی چه

زن سقراط

xanthippe
xantippe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها