معنی و ترجمه کلمه زن هر جایى به انگلیسی زن هر جایى یعنی چه

زن هر جایى

demimondaine
minx

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها