معنی و ترجمه کلمه زن یا لباس کوچک اندازه به انگلیسی زن یا لباس کوچک اندازه یعنی چه

زن یا لباس کوچک اندازه

petite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها