معنی و ترجمه کلمه زهارى به انگلیسی زهارى یعنی چه

زهارى

pubescent
pubic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها