معنی و ترجمه کلمه زهارى به انگلیسی زهارى یعنی چه

زهارى

pubescent
pubic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها