معنی و ترجمه کلمه زهد فروش به انگلیسی زهد فروش یعنی چه

زهد فروش

pharisee
tartufe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها