معنی و ترجمه کلمه زهردار به انگلیسی زهردار یعنی چه

زهردار

poisonous
venomous
viperine
viperish
viperous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها