معنی و ترجمه کلمه زهروى به انگلیسی زهروى یعنی چه

زهروى

venereal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها