معنی و ترجمه کلمه زهر آگین به انگلیسی زهر آگین یعنی چه

زهر آگین

toxic
virulent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها