معنی و ترجمه کلمه زوال رنگ دانه به انگلیسی زوال رنگ دانه یعنی چه

زوال رنگ دانه

depigmentation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها