معنی و ترجمه کلمه زودگذرى به انگلیسی زودگذرى یعنی چه

زودگذرى

aducity
caducity
transitivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها