معنی و ترجمه کلمه زود رنج به انگلیسی زود رنج یعنی چه

زود رنج

fractious
pettish
querulous
short tempered
techy
testy
touchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها