معنی و ترجمه کلمه زورق بادبانى که یک یا چند بادبان چهار گوش داشته باشد به انگلیسی زورق بادبانى که یک یا چند بادبان چهار گوش داشته باشد یعنی چه

زورق بادبانى که یک یا چند بادبان چهار گوش داشته باشد

lugger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها