معنی و ترجمه کلمه زوزه کشیدن به انگلیسی زوزه کشیدن یعنی چه

زوزه کشیدن

bay
howl
ululate
whimper
yap
yip
yowl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها