معنی و ترجمه کلمه زکام همه جا گیر به انگلیسی زکام همه جا گیر یعنی چه

زکام همه جا گیر

grippe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها