معنی و ترجمه کلمه زیادتر پیشنهاد کردن به انگلیسی زیادتر پیشنهاد کردن یعنی چه

زیادتر پیشنهاد کردن

overbid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها