معنی و ترجمه کلمه زیادتى به انگلیسی زیادتى یعنی چه

زیادتى

exceeding
excess
immoderation
residue
surplus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها