معنی و ترجمه کلمه زیاده از حد گرم کردن به انگلیسی زیاده از حد گرم کردن یعنی چه

زیاده از حد گرم کردن

superheat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها