معنی و ترجمه کلمه زیاده روى کردن به انگلیسی زیاده روى کردن یعنی چه

زیاده روى کردن

indulge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها