معنی و ترجمه کلمه زیادى اسید به انگلیسی زیادى اسید یعنی چه

زیادى اسید

hyperacidity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها