معنی و ترجمه کلمه زیاد باریک شدن به انگلیسی زیاد باریک شدن یعنی چه

زیاد باریک شدن

wiredraw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها