معنی و ترجمه کلمه زیاد برآورد کردن به انگلیسی زیاد برآورد کردن یعنی چه

زیاد برآورد کردن

overestimate
overrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها