معنی و ترجمه کلمه زیاد خمیده به انگلیسی زیاد خمیده یعنی چه

زیاد خمیده

hell bent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها