معنی و ترجمه کلمه زیاد دقیق به انگلیسی زیاد دقیق یعنی چه

زیاد دقیق

queasy
queazy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها