معنی و ترجمه کلمه زیاد ذخیره کردن به انگلیسی زیاد ذخیره کردن یعنی چه

زیاد ذخیره کردن

overstock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها