معنی و ترجمه کلمه زیاد ماندن به انگلیسی زیاد ماندن یعنی چه

زیاد ماندن

overstay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها