معنی و ترجمه کلمه زیاد پر کردن به انگلیسی زیاد پر کردن یعنی چه

زیاد پر کردن

ingurgitate
overstock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها