معنی و ترجمه کلمه زیان آور و مایه رسوایى به انگلیسی زیان آور و مایه رسوایى یعنی چه

زیان آور و مایه رسوایى

derogatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها