معنی و ترجمه کلمه زیبایى پرستى به انگلیسی زیبایى پرستى یعنی چه

زیبایى پرستى

aestheticism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها