معنی و ترجمه کلمه زیبنده نبودن به انگلیسی زیبنده نبودن یعنی چه

زیبنده نبودن

misbecome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها