معنی و ترجمه کلمه زیربار رفتن به انگلیسی زیربار رفتن یعنی چه

زیربار رفتن

admit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها