معنی و ترجمه کلمه زیربرنامه به انگلیسی زیربرنامه یعنی چه

زیربرنامه

subprogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها