معنی و ترجمه کلمه زیرترین صداى مردانه به انگلیسی زیرترین صداى مردانه یعنی چه

زیرترین صداى مردانه

contralto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها