معنی و ترجمه کلمه زیردست یا مطیع کردن به انگلیسی زیردست یا مطیع کردن یعنی چه

زیردست یا مطیع کردن

subordinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها