معنی و ترجمه کلمه زیرلب خندیدن به انگلیسی زیرلب خندیدن یعنی چه

زیرلب خندیدن

snigger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها