معنی و ترجمه کلمه زیرمجمع به انگلیسی زیرمجمع یعنی چه

زیرمجمع

subassembly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها