معنی و ترجمه کلمه زیرمجمع به انگلیسی زیرمجمع یعنی چه

زیرمجمع

subassembly

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها