معنی و ترجمه کلمه زیرکى به انگلیسی زیرکى یعنی چه

زیرکى

acuteness
agility
artiness
astuteness
brilliance
cogency
cunning
insight
intelligence
penetration
perspicacity
perspicuity
sagacity
subtlety

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها