معنی و ترجمه کلمه زیر آب کردن به انگلیسی زیر آب کردن یعنی چه

زیر آب کردن

immerse
submerge
submers

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها