معنی و ترجمه کلمه زیر آب کردن به انگلیسی زیر آب کردن یعنی چه

زیر آب کردن

immerse
submerge
submers


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها