معنی و ترجمه کلمه زیر بار منت به انگلیسی زیر بار منت یعنی چه

زیر بار منت

beholden

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها