معنی و ترجمه کلمه زیر بنا به انگلیسی زیر بنا یعنی چه

زیر بنا

subbase
substruction
substructure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها