معنی و ترجمه کلمه زیر ریزى به انگلیسی زیر ریزى یعنی چه

زیر ریزى

suffusion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها