معنی و ترجمه کلمه زیر ریزى به انگلیسی زیر ریزى یعنی چه

زیر ریزى

suffusion


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها