معنی و ترجمه کلمه زیر زاورى کردن به انگلیسی زیر زاورى کردن یعنی چه

زیر زاورى کردن

subserve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها