معنی و ترجمه کلمه زیر مدار زمین به انگلیسی زیر مدار زمین یعنی چه

زیر مدار زمین

suborbital


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها