معنی و ترجمه کلمه زیر پالگد کردن به انگلیسی زیر پالگد کردن یعنی چه

زیر پالگد کردن

pad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها