معنی و ترجمه کلمه زیر گرفتن به انگلیسی زیر گرفتن یعنی چه

زیر گرفتن

run over

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها