معنی و ترجمه کلمه زیر گلفهشنگ به انگلیسی زیر گلفهشنگ یعنی چه

زیر گلفهشنگ

stalagmite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها