معنی و ترجمه کلمه زیر گونه به انگلیسی زیر گونه یعنی چه

زیر گونه

subspecies

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها