معنی و ترجمه کلمه زیستى به انگلیسی زیستى یعنی چه

زیستى

biological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها