معنی و ترجمه کلمه زیست افزار به انگلیسی زیست افزار یعنی چه

زیست افزار

liveware


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها