معنی و ترجمه کلمه زیست افزار به انگلیسی زیست افزار یعنی چه

زیست افزار

liveware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها