معنی و ترجمه کلمه زیست تابى به انگلیسی زیست تابى یعنی چه

زیست تابى

bioluminescence


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها