معنی و ترجمه کلمه زیست تابى به انگلیسی زیست تابى یعنی چه

زیست تابى

bioluminescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها