معنی و ترجمه کلمه زیست شناسى خاک به انگلیسی زیست شناسى خاک یعنی چه

زیست شناسى خاک

agrobiology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها